Poděkování všem dobrým lidem a organizacím, díky kterým jsme mohli provádět práce na záchraně kostela sv. Urbana.

 

2014:

           Kovárna v kopřivách

           Karel Švec - Pokrývačství

           Krajský úřad Karlovarského kraje

           Národní památkový ústav Loket

           odbor památkové péče Magistrátu města Karlovy Vary

           Ing.Tomáš Pospíchal

           Michal Berka 

           Lenka Kliková

           Řimskokatolická farnost Karlovy Vary – Stará Role

           Státní okresní archiv Karlovy Vary

2013:

           Magistrát města Karlovy Vary

           Karel Švec - Pokrývačství

           Krajský úřad Karlovarského kraje

           Národní památkový ústav Loket 

           Ministerstvo kultury ČR

           odbor památkové péče Magistrátu města Karlovy Vary

           Ing.Tomáš Pospíchal

           Michal Berka

           Lenka Kliková

           Moser, a.s.

           Řimskokatolická farnost Karlovy Vary – Stará Role

           Státní okresní archiv Karlovy Vary

 2010:

            Krajský úřad Karlovarského kraje

            Národní památkový ústav Loket        

            Ministerstvo kultury ČR

            odbor památkové péče Magistrátu města Karlovy Vary

             LBBW bank CZ, pobočka Karlovy Vary

             Ing.Tomáš Pospíchal

             PART agency, a.s.

             Michal Berka

             Lenka Kliková

             Abaton s.r.o.

             Moser, a.s.

             Řimskokatolická farnost Karlovy Vary – Stará Role

             Státní okresní archiv Karlovy Vary