Poděkování všem dobrým lidem a organizacím, díky kterým jsme mohli provádět práce na záchraně kostela sv. Urbana.

 

 

          Magistrát města Karlovy Vary          www.mmkv.cz               

          Národní památkový ústav Loket

          Krajský úřad Karlovarského kraje

                                                           www.kr-karlovarsky.cz

          Ministerstvo kultury ČR

          Lenka Kliková         

          Petr Viktor Andrejski

          Hecht                                                    www.hecht.cz

          Ing. Tomáš Pospíchal

          Kovárna v kopřivách

          Karel Švec - Pokrývačství            www.karel-svec.cz

          Řimskokatolická farnost Karlovy Vary – Stará Role

                                                          www.farnoststararole.cz

          Státní okresní archiv Karlovy Vary 

          Moser, a.s.

          PART agency, a.s.

          Abaton s.r.o. 

          LBBW bank CZ, pobočka Karlovy Vary

          Michal Berka